Återvinning

Värna om miljön – Batteriåtervinning

Batterier och uppladdningsbara batterier är inte lämpliga för vanligt hushållsavfall och bör i stället lämnas in på särskilda insamlingsplatser på kommunala återvinningsstationer. Det är av stor vikt att hantera dessa produkter korrekt eftersom de innehåller metaller som kan vara skadliga för miljön.

När du behöver nya batterier till din elektronik, överväg att köpa dem för att förlänga livslängden på dina enheter i stället för att ersätta hela produkten. Detta kan ofta innebära betydande miljövinster. Genom att byta ut batterierna i din telefon, dator eller annan elektronik bidrar du till att minska den totala miljöpåverkan.

Vi som importör av batterier och ackumulatorer har det ekonomiska ansvaret att hantera insamling och avfallshantering av dessa produkter. Detta inkluderar täckning av alla kostnader för insamling och hantering av använda batterier. För bärbara batterier och ackumulatorer är det kommunerna som ansvarar för att etablera fungerande insamlingssystem.

Batteriåtervinning

Den symbol som vanligtvis visas på batterier och batteripaket indikerar att dessa inte bör kastas i det vanliga hushållsavfallet. Se alltid till att lämna in batterierna på återvinningscentralens speciella batteriinsamlingsplatser för att säkerställa korrekt återvinning. Genom detta bidrar du till att undvika felaktig avfallshantering och möjliggör återvinning av metaller och andra komponenter, som i sin tur kan användas för att tillverka nya batterier och andra produkter. Ge ditt bidrag till en hållbar framtid genom att ta hand om dina batterier på rätt sätt.